Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Referat och sammanställning 1. Att skriva referat

1. Att skriva referat

Skicka sidan Skriv ut

Något att lyssna på under tiden:

Vad är ett referat?

Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört.  Man brukar skilja på referat och sammanfattning. Något förenklat kan vi säga att ett referat är en sammanfattning som når upp till vissa krav på saklighet och tydlighet.

 

Varför ska man lära sig att skriva referat?

Referatteknik är en mycket viktig färdighet som du behöver behärska för att klara av i princip vilka teoretiska studier som helst. Alla kurser och utbildningar som kräver att du ska skriva förutsätter att du behärskar referatteknik.

 

Referatets kännetecken

Ett referat har följande kännetecken:

 

1) Korthet

Ett referat ska vara kort. Tanken med ett referat är att man inte ska behöva läsa originaltexten, utan man får det viktigaste. Därför ska referatet vara kortare än originaltexten. Hur mycket kortare den ska vara beror på originaltextens längd. Om originaltexten är en sida kan en tredjedels sida vara en lagom längd för ditt referat.

 

2) Saklighet

Ett referat måste vara sakligt. Det betyder två saker. För det första får du inte lägga in dina egna åsikter i referatet. Du ska bara återge vad någon annan har sagt eller skrivit, oavsett hur bra eller dåligt du tycker att det är.

 

För det andra får du inte vinkla vad du tar med ur originaltexten så att den verkar bättre eller sämre än vad den är.

 

3) Språklig form

Referatet ska skrivas med standardskriftspråk (ungefär som språket i dagstidningar). Det är viktigt att du inte skriver av originaltexten: använd gärna de viktiga ord som finns i originaltexten, men formulera dina egna meningar.

 

4) Ange källa

I ett referat måste du alltid ange din källa. Källan är originaltextens titel och vem som har skrivit den. Din källhänvisning ska finnas i den första meningen i referatet. De här sakerna bör vara med i en källhänvisning (men ibland finns inte all information):

-       vem har författat texten?

-       var står den att läsa?

-       vad är dess exakta rubrik eller titel?

-       när utkom den?

 

Ex: I sin artikel ”Konsten att trycka böcker”, som återfinns i Den svenska historien del 3, utgiven år 1966, skriver Bengt Bengtsson om boktryckarkonstens fader Johan Gutenberg.

 

 

5. Referatmarkering

Med referatmarkeringar talar du om vem som påstår eller tycker något. Med hjälp av dem signalerar du för läsaren att det inte är du som tycker eller anser något, utan någon annan. Ett bra riktmärke är att ha en referatmarkering i varje stycke av referatet.

 

Exempel på referatmarkeringar:

Bengt Bengtsson säger vidare att…

Bengt Bengtsson framhåller att…

Vidare påpekar författaren att…

understryker

jämför

uppmärksammar

betonar etc

 

Hur skriver man ett referat?

Det finns många olika sätt att skriva ett referat. Här är ett tillvägagångssätt:

1) Läs genom texten snabbt (skumläsning).

2) När du läst igenom den, skriv en mening om vad texten handlar om.

3) Läs igenom texten igen, och stryk under viktiga ord och meningar.

4) Skriv nyckelorden och nyckelmeningarna på ett separat papper, som en lista eller en tankekarta.

5) Gör en disposition för ditt referat.

6) Skriv ihop referattexten med hjälp av dina stödord.

7) Kontrollera ditt referat mot checklistan för referat och korrigera det du behöver.

 

Exempel och övning

Om citatteknik

Om sammanställning

Övningsuppgifter

Senast uppdaterad 2010-01-26 16:10